Rotabuggy 10/42
 

Měřítko: 1/72

 

Novostavba, jejíž základem je model Jeepu od Fujimi.
Ostatní je doděláno podle výkresů z L+K 81 příloha.