T-70M

Mierka: 1/72

Výrobca stavebnice: UM

Model je vyhotovený priamo z krabičky bez úprav. Model predstavuje velitežský tank 8.brigády samohybného delostrelectva, Február 1944, Bieloruský front. Označenie na model som zobral zo stavebnice SU-76M taktiež od UM, ktorej dekalový aršík obsahoval potrebné označenia.