M113 HVMS
 

Mierka: 1/72

Pouzita stavebnica: Goffyl

Model postaveny z krabicky.