Panthery, které jsem poznal
Stephen Brezinski

     Tento článek je stručnou recenzí a srovnáním tří modelů tanků Panter PzKfw V v měřítku 1/72 Panther Ausf. G – fy Hasegawa, Panther Ausf.A – fy ESCI a nový Panther Ausf. D/A – fy Revell/Monogram. Model Pantheru od Hasegavy již něco pamatuje, stejně tak jako Panther od Esci, který se již ani nevyrábí, ale občas se dá ještě sehnat (Snad se někdy znovu objeví !). Panther od fy Revell je kompletně nový model a nikoli přebalený model od Esci, jak jsem kdesi slyšel čísi stížnost. Srovnání modelů může často přinést pochopení sortimentu modelů nabízených daným výrobcem. Pokud mám být upřímný, tak pokud beru v potaz cenu modelu a jeho kvalitu a srovnám ji se současnými požadavky na detaily a kvalitu výlisků, tak dnešní nové modely vycházejí samozřejmě lépe (ovšem samozřejmě dráž), než modely jejichž formy byly tvořeny v šedesátých a sedmdesátých letech. Nicméně pro začátečníky je možná lepší začínat s modelem starším, který koupíte za $6.00, než s modelem nejnovějším (1999), který stojí jednou tolik.

Něco málo o historii tanku Panther:
Tank Panther je jednou z nejúspěšnějších tankových konstrukcí druhé světové války a byl respektován všemi svými soupeři. Tanky tohoto typu byli poprvé nasazeny do bojů v roce 1943 při ofensivě u Kurska, byli však sužovány závažnými technickými problémy, které byly způsobený jejich urychleným vývojem a nasazením bez dostatečných zkoušek a testů. (s chybami, ale přece!).

     Po konstrukčních změnách v roce 1944 se stroj stal se mnohem spolehlivějším a ideálním pro obrannou taktiku praktikovanou němci již od roku 1943.

     Podle mého názoru se jednalo o celkově nejlepší ”obranný” tank války postaven ve velkém počtu, i když tento můj názor by jistě mohl být předmět mnoha rozhořčených diskusí. Tento tank je dostatečně znám, proto jeho historii už nadále nebudu rozebírat..

     Dříve než začnu s hodnocením jednotlivých modelů, tak bych chtěl podpořit příznivce ”Braillova” měřítka a poznamenat, že v měřítku 1/72-1/76 se dá realizovat spousta věcí.

     Díky obrovském množství nových kvalitních modelů v měřítku 1/35, které jsou na trhu, bohužel počet a úroveň soutěží v našem měřítku klesá (tedy alespoň na severovýchodě USA), ačkoli by tomu tak vůbec být nemuselo. Jeden modelář, kterého si velice vážím, mi řekl , ”Když modelaříš v malém měřítku, tak detaily nevynecháváš, jen je děláš menší!”. Díky tomuto názoru jsem přesvědčen, že i když je model malý a levný, neznamená to, že ho stačí jen “splácat” dohromady! Měřítko 1/72 mně to modelářsky velice vyhovuje a uspokojuje a není tak náročné na mou kapsu a skladovací prostor.

     Každému modeláři doporučuji, aby si z modelářských a historických publikací před zahájením stavby modelu okopíroval patřičné podklady pro tvorbu detailů. Existují také kovové díly od firem Eduard, PART a Extratech, které jsou specielně vyrobeny pro naše měřítko. Vyrobit lana, boční plechy, plachty a nářadí je přece také velice jednoduché.

Panther Ausf. G; HASEGAWA, Model č. MT9:500

     Tento model představuje pozdní verzi G s menšími mřížemi na motorovém krytu, bez průzoru řidiče v čelním pancíři. Model nabízí dvě verze masky kanónu. Celkově model obsahuje asi 60 dílu vylisovaných ze světle šedého plastiku a dva pásy z černého vinylu. Marking nabízeny na dekálovém aršíku se dobře aplikuje a lehce zašpiněn, nebo na zimmeritu vypadá dobře.

     Co se týče stavby, tak pozitivem modelu je jeho pevná a dobře sedící konstrukce. Kola a ostatní díly jsou provedeny čistě bez otřepů, jen s několika kruhovými stopami vzniklými při lisování, které je potřeba odstranit. Nedostatkem této stavebnice , což je obvyklým jevem u starších modelů, je menší počet detailů a jejich nepřesnost. Například velitelská kopule má příliš robustní, jednoduše vytvarované průzory periskopů, kryt motoru postrádá šrouby a pásy vůbec nejsou odpovídající, tak jak tomu je u jiných modelů. Pokud máte zájem, tak velitelskou kupoli můžete nahradit kupolí ”odcizenou” z modelů fy ESCI, případně fy Matchbox/Revell. Kupole těchto modelů jsou mnohem detailněji propracovány a průzory periskopů jsou u nich otevřeny.

     S trochou námahy však můžete z této stavebnice postavit relativně dobře vypadající model.

Já jsem doposud postavil dva v budoucnu plánuji stavbu ještě dalších verzí.

     Na soutěži AMPS 2000 jsem viděl velice pěkně postavený a nastříkaný model Panthera od Hasegawy. Pro jednodušší znázornění detailů doporučuji použití leptaných dílů pro Jagdpanther od ESCI, které nabízí Eduard (#22011). Set je sice určen pro Jagdpanther, ale ten má podobný podvozek jako Panther G, proto lze tento set použít.. Bez problému lze také požít i set pro Panther G od Revellu (#22027). Doporučuji udělat z drátu nové držáky, tažná a zvedací oka a nářadí. Doplnit je třeba také anténu vyrobenou ze štětiny ze štětce nebo z vytaženého licího rámečku. Náročnějším detailem může být znázornění švů svárů, tedy konkrétně hřebenové spoje mezi jednotlivými pancíři.

     Při instalaci pásu doporučuji zpevnit ozubené a napínací kolo pomocí vlepení plastové tyčinky do míst , která budou posléze zakryta bočními plechy nebo pásy. Toto zpevnění zamezí pozdějšímu možnému zlomení těchto dílů, ke kterému by mohlo dojít při napínání pásů. Nekvalitu pásů doporučují zakrýt nánosem bláta nebo sněhu (Nezapomeňte, že fy Modelkasten dělá něco vhodného pro tento účel!). Vrchní část pásů přilepte napevno k horní části kol od kola č. 2 nebo 3, tak aby byl znázorněn prohyb pásů typický pro většinou pásů německých tanků.

     Abych co postavil co nejdokonalejší model tanku pozdní verze G, tak jsem doplnil i zvýšený kryt ventilátoru, nové boční plechy vyrobené z čiré plastové destičky .005 (palce) a vyprošťovací lana vyrobená z tenkého provázku namočeného do bílého lepidla (něco jako Herkules), což zamezí odstávání chloupků.

Svého Panthera G jsem postavil v tříbarevné ”přepadové” kamufláži z počátku roku 1945.

     Jako základní barvu jsem použil barvu červenohnědou. Vzhledem k tomu, že s aplikací zimmeritu se skončilo asi v srpnu - září 1944, tak mnoho Pantherů verze G tuto povrchovou úpravu cementovou pastou nemělo.

     Kromě Pantheru G firma Hasegawa v roce 1997 vydala ještě modely dvou dalších verzí tohoto tanku. Jedná se o Pather G s ocelovými koly a Panther F taktéž s ocelovými koly. Tyto dva typy vyplnily mezeru ve sbírkách milovníků Pantherů a jsou jedinými stříkanými modely těchto typů v tomto měřítku. Uvedené dva modely jsou v podstatě kompletní původní Panthery G doplněny pouze o některé díly , které jsou však, na rozdíl od dílů původních, mnohem kvalitnější (jako u jejich skvělých modelů letadel).

     V roce 2000 Hasegawa vydala model tanky Panther II , který je v podstatě shodný z předchozí verzí F doplněnou o nový hliníkový kanón 88 mm. Bohužel žádné jiné úpravy na korbě nebo podvozku , patřičné pro vytvoření dokonalejšího modelu Pantheru II, udělány nebyly.

Panther Ausf. A; ESCI, Model č. 6204

     Tento model představuje verze A, která následovala po verzi D a předcházela verzi G. Tato verze se od svého předchůdce a následníka odlišuje zejména litou kopulí střeliště v čelním pancíři (kugleblende) a čtyřmi výfukovými trubicemi. Tento typ má stále ještě v čelním pancíři průzor řidiče. Model se sestává asi ze 75 dílů vylisovaných ze světle žlutého plastiku a dvou pásů z měkkého stříbrného plastu (U některých později vyráběných stavebnic jsou pásy vylisovány jako jednotlivé články z tvrdého plastu). Obtisky jsou velice pěkné ale u mého modelu byly příliš staré, tudíž nepoužitelné.

     Největším pozitivem tohoto modelu jsou pěkné detaily odpovídající i v měřítku 1/35, které vznikly ve stejné době. Nářadí je vylisováno samostatně, sváry mezi pancíři jsou překvapivě také znázorněny, kola mají pěkně znázorněný ráfek, velitelská kupole s průzory vypadá také skvěle a všechny poklopy se dají postavit otevřené (Tedy krom krytu motoru!).

     Na druhé straně firma Esci v podstatě vyhodila materiál (vinyl/polyethylen), ze kterého vyrobila pásy. Tento materiál je příliš tuhy, špatně tvarovatelný, lehce se trhá a skoro vůbec ničím se nedá slepit. (Pokud jste měli štěstí a máte model s pásy z tvrdého plastiku, tak ty jsou úplně něco jiného, ty jsou perfektní.) Abych docílil prohnutí pásů k pojezdovým kolům, tak jsem je k nim přitáhl pomocí nítě, která však není pod bočními plechy vidět. Nedávno jsem však zjisti, že je pásy z měkkého plastu možno přilepit dvousložkovým kianoakrylátovým lepidlem / Plastix Advanced Plastic Bonder fy Loctite Corp/. Pro lehčí tvarování pásu je doporučuji ponořit do horké vody a tam je ohnout okolo kolíku o stejném průměru jako má hnací a napínací kolo. Pásy pak lepe drží tvar a tolik se nenapínají. Zuby na hnacím kole bohužel vůbec nepasují do otvorů v pásech, takže mnoho zubů musí být odstraněno, aby pásy dobře sedly.

     Korbou zvednutou nad pásy je bohužel vidět nejen dovnitř modelu ale i skrz, proto je potřeba tyto otvory zaslepit pásky z plastu a tmelem, jinak bude denní světlo prosvítat i poklopy.

     Dalším negativem jsou příliš slabé spoje hlavních dílu, hlavně korby a kol, což ovšem spraví trocha vrtání a tmelení. Celkově je plast použitý pro lisování Pantherů fy Esci neobvykle křehký, což je zřejmě dáno stářím modelu a složením plastu používaného v dané době.

     Všechny Panthery verze A byly pokryty cementovou pastou zimmerit! Nejdříve jsem tuto povrchovou úpravu znázorňoval horizontálním škrábáním pomocí hrubého brusného papíru. Pak jsem přerýval čtvercový vzor zimmeritu pomocí rydla fy a Squadron a kovového pravítka. Celkem úspěšně jsme znázorňoval zimmerit také pomocí tmelu Stucco.

     Pro lepší znázornění detailu jsem plastová držadla nářadí nahradil tenčím drátkem nebo tyčinkou vytaženou z rámečku. Co se týče doplňkových setů, které si můžete zakoupit, tak firma Eduard nabízí přímo pro tento model leptané díly ( #22010). Tento set je velice pěkný. Zahrnuje nové boční plechy, mřížoví na ventilátory, držáky náhradních pásů a vodící zuby. Místo plochých dílů od Eduardu doporučuji pro držáky a oka použít tenký mosazný drátek. Pokud uvedený set nemůžete sehnat, tak lze také použít set (#22024) pro Panther A/D od Rewellu. Také firma PART přišla na trh s leptanými díly zimmeritu pro Panther G od fy Revell a tento set by měl jít také použít pro stavebnici fy ESCI, protože rozměry obou modelů jsou podobné. Boční plechy můžete nahradit ze setu od Eduardu, nebo si je můžete vyrobit z čiré plastové destičky .005 (palce), která je tužší a tenčí než standardní destičky z bílého plastu. Boční plechy od Eduardu se mi jeví trochu široké a je potřeba je zúžit, aby nevyseli příliš nízko nad koly. Tažná lana si zhotovují ze spletených jemných měděných drátků nebo ze šňůrek od čajových sáčků potažených pro zpevnění a proti třepení bílým lepidlem (něco jako Herkules)..

     Svůj model jsem nastříkal evropskou žlutou (dunkelgelb) od fy Model Master. Aby dekály dobře sedly na povrch zimeritu, tak jsem pod ně aplikoval akrylátový vosk a na ně pak nanesl Poly-Scale dullcoat. Pokud bych měl tento model dělat ještě jednou, tak bych ještě zvýraznil zimmerit pomocí okrovohnědé barvy omyté terpentýnem.

    

Panther Ausf. D/A; Revell, Model č. 03107

A to nejlepší na konec!

     Znovu upozorňuji, že Panther 1/72 od firmy Revell je nový model na trhu. Formy na něj jsou fungl nové, není to jen nějaký přebalený starý kit 1/76 od Airfixu nebo Matchboxu nebo starší model od fy ESCI! Připouštím, že první co mě napadlo, když jsem otevřel krabičku, bylo "Panther od ESCi", to hlavně kvůli motorovému krytu! Nicméně po podrobnějším průzkumu jsem nalezl spoustu nových a jiných rysů a to daleko lepších než mají Panthery od Hasegawy a ESCI.

     Tak například kryt motoru vypadá velice pěkně jako u modelu fy ESCI; jako u modelu od Hasegawy je korba uzavřená a pásy jsou velice detailně vylisovány jako jednotlivé články z klasického plastu, tak jak u některých novějších kitů od ESCI.

     Unikátní je řešení, které umožňuje stavbu jak verze D, tak veze A. Je možno si vybrat ze dvou variant velitelské věžičky, výfuků, příďového střeliště, držáku kulometu na prstenec věžičky a relativně pěkně ztvárněného nářadí, které je však nalisováno přímo na korbu.

     Celá stavebnice se sestává z více něž 100 dílů z plastu tříslové barvy a z rámečku z pásy, taktéž vylisovaného z plastu. Stavba modelu mi šla dobře a nenarazil jsem na žádný závažný problém.

     Kola mají dokonce i vnitřní nýty. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl postavit jednu z prvních verzi D , tak jsem potřeboval vytvořit novou válcovou velitelskou věžičku, protože věžička co je v modelu je bohužel spíše kónická než válcová. Novou věžičku jsem vyrobil z několika plastových trubiček různého průměru. Po jejím obvodu jsem pak opatrně vyřezal šest průzorů. Tak, jako u modelů firmy ESCI a Hasegawa, je potřeba doplnit některé malé detaily jako zvedací kroužky, kryty periskopů, úchyty, pletivo na motorové mřížoví (možno použít leptané díly od firmy Fotocut, PART nebo Eduard).

Tažná lana doporučuji taktéž vyrobit a to již dříve popsaným způsobem.

     Realizaci funkčních poklopů mi umožnila jejich vhodná konstrukce poklopů a použití tenkých mosazných trubiček. Funkční poklopy mi umožnily ukázat poněkud detailnější interiér, případně je mohu zavřít pro potřeby diorámatu, jehož realizaci s tímto modelel plánuji.

     Dekály ze stavebnice umožňují stavbu dvou verzí, ale já jsem pro svůj model použil obtisky z kitu fy Hasegawa, abych mohl postavit stroj ze stejné jednotky, ze které jsou i moje ostatní Panthery.

     Kovové leptané díly od fy Eduard celkový vzhled modelu vhodně doplní. Můžete použít buď set (#22024), který je určen přímo na tento model, nebo set na stavebnici fy ESCI (#22 010) , který je také použitelný.

     Tento model má samozřejmě i stinné stránky jako například: jako u modelu fy Hasegawa chybí panty na krytu motoru, model neobsahuje žádné figurky a znázornění svárů mezi pancíři je nic moc. Sváry je potřeba vytvarovat z tmelu, přebrousit a znovu přerýt.

     Svůj model jsem si postavil v tříbarevné kamufláži z  let 1943-1944. Použil jsem barvy fy Model Master. Evropskou žlutou (dunkelgelb) jsem, kvůli “měřítkovému” efektu a pozdějšímu stínování ,zesvětlil cca 10% bílou barvou.

     Tento model , ale i ostatní nove stavebnice 1/72 od firmy Revell/Monogram, mohu všem vřele doporučit. Od roku 1998 firma Revell vydal již dvě další varianty Pantherů 1/72. Jsou to Panther Ausf. G a Jagdpanther (Nezaměňovat se starými modely 1/76 od Matchboxu!). Také tyto nové dva kity jsou naprosto skvělé. Některé chyby vyskytující se u Pantheru Ausf. A/D jsou odstraněny a stavebnice opět nabízejí možnost stavby několika verzí.

Shrnutí

     Všechny tří stavebnice Pantherů mají svá pro a proti. S trochou zručnosti, plastových destiček a drátku, je však možno drobné nedostatky v detailech odstranit.. Jako u všech modelu se kvalita detailů neustále zvyšuje. U nových modelů však zároveň s kvalitou roste i jejich cena, což nám možná snižuje potěšení z našeho koníčku. Tento vývoj mě také netěší, zvláště když na i na těchto modelech stále nacházím hrubé nedostatky. Doufám, že nakonec výrobci modelů přece jen vytvoří nějaký kompromis, který nebude znamenat jen větší množství dílů, ale spíše jejich lepší kvalitu a přesnost.

     Všechny postavené modely mají prakticky srovnatelné rozměry. Model od ESCI je největší a od Hasegawy nejmenší /menší o 2-3 mm/. Ovšem rozměrový rozdíl je nepatrný a znatelný pouze v případě, že modely postavíte vedle sebe. Všechny stavebnice obsahují srozumitelné stavební návody a kamuflážní schémata.

     Skvělým zdrojem podkladů jsou publikace Germany's Panther od Jentze a Panther And Its Variants od Spielberga. Další dobré podklady jsou Panther In Action od Squadr/Signal, publikace Panther od Schiffera, stará PzKfw V Panther a nová Panther Variants od Osprey Vanguard’s a konečně nová publikace Panther od Concordu.