Pěchotní dělo
Schweres 15cm Infanteriegeschütz 33 1/72

 

Název Schweres 15-cm-Infanteriegeschütz 33 (Kat. č. T –7227)
Výrobce  TP Model, Česká republika
Obal papírová krabička s pérovou kresbou na víku
Typ modelu resinový odlitek + díly s "bílého" kovu
Kvalita Jednotlivé díly modelu nejsou odlity příliš kvalitně a obsahují docela dost velké množství bublin, dírek a přelitků. Všechny díly jsou zality silnější resinovou blánou, jejíž odstranění z drobných dílů a méně přístupných míst bude problém i pro zkušeného modeláře. Model obsahuje i dva stejné díly odlité z bílého kovu, jedná se o kola zaměřovacího mechanizmu děla. Některé drobnější díly, včetně podpěr čelního štítu, model neobsahuje a je nutno si je dle přiloženého nákresu vyrobit.
Stavební návod český a anglický návod, jak pracovat z resinovými modely a grafický návod jak model zkompletovat a vyrobit chybějící drobné díly.
Obtisky ne
Celkový dojem Domnívám se, že z tento model není bohužel příliš zdařilí, jeho větší díly vypadají příliš mohutně a, dle informace od jednoho kolegy modeláře, rozměrově nesedí do sebe. Z uvedeného vyplívá, že postavit z této stavebnice uspokojivý model, dá zabrat.
Poznámka Nicméně, přenesu-li se přes všechny zápory, mě stavba tohoto modelu doplněného o koňské spřežení, či tažné vozidlo docela láká.